Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Bygg-Ole arbetar för långsiktig hållbarhet inom bygghandeln

Inom Bygg-Ole pågår kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet.

Bygg-Oles Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemet bedrivs enligt fastställda rutiner och innebär:

  • Fokus på kvalitetsfrågor som ex. kund- och personaltillfredsställelse.
  • Utveckling av hållbarhetsanpassade tjänster ex. effektiva logistiklösningar och färdigkapade varor som minskar onödigt spill.
  • Fokus på miljöfrågor som ex. minimering av belastningen på vår omvärldsmiljö. Exempel på det är ökad källsortering och minskning av mängden osorterat avfall till deponi.
  • Effektivisering av företagets interna rutiner.
  • Prioritering av certifierade leverantörer.
  • Fortlöpande uppföljning av systemen.
  • Kontinuerlig information och utbildning av företagens personal.

 

Trä

Trä är ett mångsidigt och hållbart byggmaterial, helt förnyelsebart. Kan vi öka mängden trä som används i byggandet kan vi minska vår kollektiva klimatpåverkan. Majoriteten av våra säljare är certifierade Trä-experter för att vi ska kunna ge våra kunder kompetent rådgivning inför byggprojektet. 

Återvinning

- Skadat och krokigt virke samlas ihop och säljs för att minska träavfallet som går till förbränning.
- Spån från vårt hyvleri pressas till briketter som återvinns genom fjärrvärme.
- De byggpallar vi får in till våra anläggningar återanvänds genom retursystem.
- Vi återvinner mjukplast och wellpapp.
- Vi återvinner alla gipsskivor som vi inte säljer till våra kunder.

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet