Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Bygg-Ole arbetar för långsiktig hållbarhet inom bygghandeln. Alla våra anläggningar är därför certifierade i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 

Inom XL-BYGG gruppen pågår kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Som delägare i XL-BYGG AB tillämpas det kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem som utarbetats av XL-BYGG AB tillsammans med en gemensam kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig. 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemet bedrivs enligt fastställda rutiner och innebär

  • fokus på kvalitetsfrågor som ex. kund- och personaltillfredsställelse
  • fokus på miljöfrågor som ex. minimering av belastningen på vår omvärldsmiljö. Exempel på det är ökad källsortering och minskning av mängden osorterat avfall till deponi
  • effektivisering av företagets interna rutiner
  • prioritering av certifierade leverantörer
  • fortlöpande uppföljning av systemen
  • kontinuerlig information och utbildning av företagens personal.

Certifikat träexpert
Certifikat ISO_OHSAS


Byggole ISO 9001Byggole ISO 14001Byggole OHSAS 18001

Trä

Trä är ett mångsidigt och hållbart byggmaterial, helt förnyelsebart. Kan vi öka mängden trä som används i byggandet kan vi minska vår kollektiva klimatpåverkan. Majoriteten av våra säljare är certifierade Trä-experter för att vi ska kunna ge våra kunder kompetent rådgivning inför byggprojektet. Dessutom är alla anläggningar certifierade enligt FSC© och PEFC© för att kunna erbjuda trämaterial från hållbara skogsbruk.


Återvinning

- De byggpallar vi får in till våra anläggningar återanvänds genom retursystem
- Vi återvinner mjukplast och wellpapp
- Vi återvinner alla gipsskivor som vi inte säljer till våra kunder
- Skadat och krokigt virke samlas ihop och säljs för att minska träavfallet som går till förbränning

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet
Vi upplever just nu problem med att vissa priser saknas på webben. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som detta orsakar och vi arbetar på att lösa problemet så fort vi kan.