Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Bygg-Ole arbetar för långsiktig hållbarhet inom bygghandeln. Alla våra anläggningar är därför certifierade i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 

Inom XL-BYGG gruppen pågår kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Som delägare i XL-BYGG AB tillämpas det kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem som utarbetats av XL-BYGG AB tillsammans med en gemensam kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig. 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemet bedrivs enligt fastställda rutiner och innebär

  • fokus på kvalitetsfrågor som ex. kund- och personaltillfredsställelse
  • fokus på miljöfrågor som ex. minimering av belastningen på vår omvärldsmiljö. Exempel på det är ökad källsortering och minskning av mängden osorterat avfall till deponi
  • effektivisering av företagets interna rutiner
  • prioritering av certifierade leverantörer
  • fortlöpande uppföljning av systemen
  • kontinuerlig information och utbildning av företagens personal.

Certifikat träexpert
Certifikat ISO_OHSAS


Byggole ISO 9001Byggole ISO 14001Byggole OHSAS 18001

Trä

Trä är ett mångsidigt och hållbart byggmaterial, helt förnyelsebart. Kan vi öka mängden trä som används i byggandet kan vi minska vår kollektiva klimatpåverkan. Majoriteten av våra säljare är certifierade Trä-experter för att vi ska kunna ge våra kunder kompetent rådgivning inför byggprojektet. Dessutom är alla anläggningar certifierade enligt FSC-C129318 och PEFC™️ för att kunna erbjuda trämaterial från hållbara skogsbruk.


Återvinning

- De byggpallar vi får in till våra anläggningar återanvänds genom retursystem
- Vi återvinner mjukplast och wellpapp
- Vi återvinner alla gipsskivor som vi inte säljer till våra kunder
- Skadat och krokigt virke samlas ihop och säljs för att minska träavfallet som går till förbränning

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet