Ledningen på Bygg-Ole

Du hittar företagsledningen på huvudkontoret, Bygg-Ole Servicecenter AB, 
på övre våningen av varuhuset i Nacka.

Besöksadress: Skvaltans väg 15 i Nacka. Ingång på vänster långsida av byggnaden. 
Reception två trappor upp, ring på porttelefon.

Telefon: Du når alla nedan via växeln, 08-601 12 00.

 

VD
Mats Hedlund
mats.hedlund@byggole.se

ADMINISTRATIV CHEF & IT
Fredrik Källman
fredrik.kallman@byggole.se

EKONOMICHEF
Göran Söderblom
goran.soderblom@byggole.se

FASTIGHETS- OCH SÄKERHETSCHEF
Peter Westerblom
peter.westerblom@byggole.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF  
Mats Söderkvist 
mats.soderkvist@byggole.se

HR-CHEF
Ulrika Ledmyr 
ulrika.ledmyr@byggole.se

INKÖPCHEF
Vakant

MARKNADSCHEF 
Carina Fredblad
carina.fredblad@byggole.se

PLATSCHEF NACKA
Måns Ungfeldt
mans.ungfeldt@byggole.se

PLATSCHEF VÄRMDÖ
Daniel Jungbeck
daniel.jungbeck@byggole.se

PLATSCHEF SALTSJÖ-BOO och MÄRSTA
tf Mats Söderkvist 
mats.soderkvist@byggole.se

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet