Vad gäller för arbete i våtrum?

Följ reglerna och undvik fuktskador

För att undvika fuktskador i badrum krävs ett gediget förarbete. Svensk Våtrumskontroll (GVK) sammanställer de flesta av de regler som skall följas vid byggnadsarbeten i våtrum. GVK och andra branschregler bygger bland annat på Boverkets Byggregler (BBR). Dessa utgör alltid minimikravet på utförandet. En viktig informationskälla för kakel och klinker, är Byggkeramikrådet (BKR).

BKR har sammanställt regler som gäller särskilt för plattsättning med kakel och klinker i våtrum. Måleribranschens regler styr målning i våtutrymmen, täthetsklass, produktval samt krav på underlag, anslutningar och infästningar i våtrum.

Att följa tillverkarnas monteringsanvisningar är en förutsättning för optimal funktion och också för att uppfylla försäkringsbolagens minimiregler. Det kan dessutom vara en god idé att anlita en auktoriserad fackman för arbeten, då denne lämnar garantier på ett korrekt utförande. 

OBS! Våtrumsreglerna och leverantörernas anvisningar är anpassade efter att en fullgod ventilation finns i det aktuella utrymmet!

För keramik på golv och vägg i våtrum gäller Byggkeramikrådets Regler (BBV). Reglerna fastställer vad som kan anses vara fackmässigt utförande och syftar framförallt till att uppfylla kraven på en fuktsäker konstruktion. Reglerna bygger på väl beprövade och testade tekniker och kan ses som en förutsättning också för att hemförsäkringen ska gälla.

Om du gör jobbet själv brukar försäkringsbolagen kräva att arbetet är utfört med utgångspunkt ifrån gällande branschregler och att tätskiktstillverkarnas arbetsanvisningar följts fackmannamässigt för att garantier och försäkringar ska gälla.

Kontakta gärna ditt försäkringsbolag om vilka villkor som gäller för din försäkring. Du bör vara händig och van att utföra egna arbeten i huset. Det krävs noggrannhet i varje arbetsmoment och beskrivningar och anvisningar måste följas i detalj.

Behöver du hjälp att hitta hantverkare?

Ett samarbete med några av våra hantverkskunder gör det möjligt för oss att förmedla hantverkare som är specialister på det du vill ha hjälp med. Kontakta våra säljkontor så hjälper vi dig. Du kan läsa mer om tjänsten i länken till höger.

Känner du minsta tvekan, kontakta gärna oss på Bygg-Ole för tips och råd.

 

Produkter för tätskikt i badrummet

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet