Lånesläp

Lånesläp

Har ni gjort ett inköp och behöver låna en släpvagn under ett par timmar finns det oftast möjlighet till det. Tidsbegränsning och tillgång varierar, så ta kontakt med din närmaste anläggning för mer information.

Bygg-Ole Nacka, Bygg-Ole Värmdö: Bokas via OKQ8. Läs mer.
Bygg-Ole Saltsjö-Boo: Hänvisning till Bygg-Ole Nacka & Värmdö.
Bygg-Ole Märsta: Efter tillgänglighet.

Lasta & lossa

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet