Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

För oss är det viktigt att värna om både miljö och kvalitet och det pågår en kontinuerlig utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Det innebär bl.a. att vi:

  • Arbetar i enlighet med ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.
  • Tillhandahåller PEFC och FSC certifierat virke.
  • Vi har godkända produkter enligt Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
  • Vi säljer Svanen märkta produkter.

Givetvis lämnar vi även Miljödokumentation på ditt byggprojekt. 

Tillsammans verkar vi för att minimera  användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen och skapa hållbara byggnader.

Läs mer om vårt miljö och kvalitetsarbete.

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet