2,5% i bonus på alla köp!

Kundklubb Bygg-Ole

Bli medlem kostnadsfritt i vår kundklubb och spara pengar under hela byggprojektet. 

Ditt bästa verktyg!

  • 2,5% i bonus på lager och beställningsvaror
  • Attraktiva medlemserbjudanden
  • Nyhetsbrev och förhandsinbjudan
  • Registrera med ditt personnummer, du slipper plastkort 

Är du redan medlem? Se saldo med mera här.

Vill du kontakta kundklubben? Välkommen att skicka e-post till klubben@byggole.se

Villkor medlemskap

Medlemskap kan endast tecknas av privatperson över 18 år. Företag och andra juridiska personer kan ej innehava medlemskap.

Bonus

Du får 2,5% bonus på alla varuinköp. För varje krona av bonusgrundande inköp erhålls en (1) bonuspoäng. Till bonusgrundande inköp räknas varuinköp gjorda av medlem i kundklubben. Servicetjänster och presentkort är därmed ej bonusgrundande, ej heller inköp gjorda av företag eller juridisk person. Bonus utbetalas i form av bonuscheckar à 100 kr som kan användas i sin helhet vid betalning av varor i valfri Bygg-Olebutik. Kontant återbetalning lämnas ej. Giltighetstiden för en bonuscheck är tolv månader. Avräkning sker varannan månad och bonuscheck utsänds efter det att bonus uppgår till minst 4 000 poäng. Maximalt utbetalningsbelopp per tillfälle är 1 800 kr. Poäng som ej avräknats flyttas över till nästkommande avräkning. Om poängsumman understiger 4 000 kr efter 24 månader avskrivs uppnådd poängsumma.

Extra medlemskap

Till ett bonuskonto kan flera personer över 18 år kopplas. Kontakta butiken så hjälper vi dig.

Uppsägning av avtal

Kund kan säga upp avtalet med omedelbar verkan. Bygg-Ole kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Har kund inte tjänat in någon poäng på 24 månader har Bygg-Ole rätt att säga upp avtalet.

Personuppgifter

Genom att acceptera villkoren samtycker kund till behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att administrera Kundklubben. Dina personuppgifter är skyddade. Bygg-Ole värnar om din personliga integritet och ansvarar för att inte lämna ut uppgifterna till utomstående part

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Kvalitet